Du er her: Forside > Vi kan være din markedsavdeling!

«HEI! HER ER VI!»

Vi vinker og roper for å få oppmerksomheten fra venner på en konsert. Det er ikke lett å nå gjennom folkemengden (#før_korona).

På samme måte er det en overflod av informasjon på nettet, og din bedrift prøver å få fram hvem dere er og hvilke tjenester eller produkter dere tilbyr.

I tillegg blir algoritmer i sosiale medier stadig endret og man opplever at det som fungerte i går, ikke fungere like godt i dag. Kjenner du igjen frustrasjonen? Eller kanskje du ikke har kommet så langt med markedsføringen, men vet at dette er noe du burde ta tak i for å øke salg og synlighet?

Uansett, vi er her og kan hjelpe deg! (#supermann-fanfare)

 

Bli synlig på nett

Daglig jobber vi med målrettet annonsering og det å gjøre våre kunder synlige for nye, potensielle kunder. Vi er til enhver tid oppdatert på endringer som skjer og tester og tilpasser tekst, annonser og annet innhold for å skaffe våre kunder nye leads.

 

Dessuten er det flere fordeler med å «ansette» en hel bedrift til å ta seg av de digitale markedsaktivitetene for deg:

 • Du får flere hoder med forskjellig ekspertise og kunnskap innen digital markedsføring.
 • Du sparer deg selv tid (og muligens frustrasjon) ved at vi tar oss av tidkrevende arbeidsoppgaver.
 • Bedriften din holder seg oppdatert og faller ikke bak konkurrenter når dere skal annonsere mot de samme kundene.
 • Du får noen til å se bedriften din utenfra, og får råd og forslag til hvordan dere bør markedsføre dere mot drømmekunden.
 • Du får rapporter etter avtale som kan hjelpe deg å forstå hvilke tiltak som bør gjøres for å nå bedre ut mot markedet.
 • Du får noen til å ta seg av den digitale markedsplanen.
 • Du får din egen eksterne markedsavdeling.


Dette passer for de som har liten markedsavdeling med en til tre personer, eller en bedrift som ikke har markedsavdeling i det hele tatt.

"Men et eksternt byrå kjenner jo ikke til vår kultur og hva vi tilbyr?" tenker du kanskje. "De kan umulig formidle vår kunnskap uten å sitte sammen med oss." 

Ja, vi forstår veldig godt når vi får dette spørsmålet. Samtidig vet vi at vi stiller de riktige spørsmålene når vi møtes og henter den innsikten vi trenger for å lage en riktig plan. I tillegg benytter vi oss av ekspertisen som befinner seg i bedriften din når vi jobber med innhold, så dette er et viktig samarbeid. I teksten under deler vår innholdsprodusent Linn Christin noen erfaringer fra samarbeid med flere ulike kunder.  

Her har jeg 5 tips til hvordan du får mest ut av ditt samarbeid med en ekstern markedsføringsbedrift.

"Trust me, vi har jobbet med mange forskjellige kunder og ser hva som fungerer og ikke."

- Linn Christin


Her er 5 takeaways for å få samarbeidet til å fungere på best mulig måte:

 

 1. Møte 1: Ta et innledende møte der dere lærer hverandre å kjenne og legger frem ønsker og skriver ned noen grove mål, alt som man tenker er relevant. Dette kan markedsføringsbedriften ta med seg hjem og «tygge på». Her er det ofte en god idé å ta med seg en oversikt eller årsplan for bedriften over arrangementer, messer eller andre tiltak som skal skje gjennom året. Gi mest mulig informasjon om hvordan dere jobber.
 2. Møte 2: Ta et nytt møte, ca to uker etter det første, der din nye eksterne markedsføringsavdeling legger frem sine tanker om hvordan målene dere har diskutert tidligere kan gjennomføres, konkrete tiltak og planer. I denne planen bør dere bli enige om hvor ofte dere skal ta statusmøter, for eksempel ett hver måned eller i kvartalet.
 3. Hold jevnlig dialog, og oppdater hverandre om eventuelle endringer som skjer og om eventuelle nye planer bedriften legger. Dette kan bety mye for hvordan arbeidet med markedsføringen bør utføres.
 4. Selv om din nye markedsavdeling består av flere personer, kan det være nyttig å ha en hovedkontakt som holder i trådene. På samme måte er det lurt at en i bedriften har hovedansvaret for å holde markedsføringskontakten oppdatert om ting som skjer eller endres.
 5. Vær på! Og det gjelder begge veier. Selv om du har outsourcet alt arbeidet som hører med markedsføringen er det veldig viktig at du ikke skrur av markedsføringstankegangen helt. Du må være med på laget og stille din ekspertise til rådighet når det trengs. For å utarbeide godt innhold er det viktig med dine innspill og erfaringer, eller fra andre i bedriften. Samtidig skal en ekstern markedsføringsavdeling være litt på og be om informasjon når det er nødvendig også. Et åpent samarbeid, med idéutveksling og diskusjoner er bare positivt og noe bedriften vil få mye igjen for.

 

Klar for å gi slipp på din egen frustrasjonen over Google-annonsering, e-postmarkedsføring, sosiale medier og andre digitale kanaler som du vet at din bedrift bør være representert i?

Ta en uforpliktende prat med oss, så finner vi det rette tilbudet for din bedrift!

Ring oss og avtal en prat!