Følg oss på Facebook, så lærer du mer!


YouTube-annonsering

Annonsering med lyd og bilder har sterk påvirkningseffekt!

Youtube-annonsering

YouTube tilbyr to former for betalt annonsering: 

  • Bilde-/ tekst-annonsering
  • Filmannonsering (i form av reklamefilmer)

I tillegg kan du naturligvis legge ut filmer som har det formål å spres viralt og gjennom sosiale medier.

Bilde-/ tekst-annonseringen har primært de samme egenskapene som ordinær bannerannonsering.

Filmannonseringen til YouTube er utrolig smart og ikke minst rimelig. Årsaken til dette er først og fremst at du kan segmentere godt (alder, kjønn, bosted etc.), men også fordi betalingsmodellen er svært gunstig. Du betaler kun per visning på YouTube.

En visning er definert som at noen har sett hele reklamefilmen din eller minimum 30 sek (det som inntreffer først).

Funksjonaliteten til reklamefilmer på YouTube, fungerer slik at de vises i forkant av andre filmer. Når en bruker velger å se en film på YouTube, vil det (ikke hver gang) bli vist en reklamefilm i forkant av denne filmen. Etter at det har gått 5 sek, gis brukeren mulighet til å avbryte reklamefilmen og se den filmen han/hun opprinnelig hadde tenkt å se. Som annonsør, betaler du kun dersom filmen blir sett i minimum 30 sek, eller til den er ferdig dersom den er kortere enn 30 sek.

Priser på Youtube

I og med at du ikke betaler før det er definert som en visning, får du vist deg frem til svært mange uten at du betaler for det. Man betaler som regel omlag 1 kr per fullførte visning.